PRIVACY VERKLARING

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Bescherming Persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Praktijk Herstel en Balanz zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Ons

www.herstelenbalanz.nl  wordt beheerd door Jac Postma
Onze gegevens zijn:
Praktijk Herstel en Balanz
J.W. van Lenthestraat 48
8275 AH ‘s-Heerenbroek
KVK nummer: 51083973
E-mail: info@herstelenbalanz.nl
Website: www.herstelenbalanz.nl
Tel: +31 (0) 6 126 926 82

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Herstel en Balanz kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Herstel en Balanz en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Herstel en Balanz verstrekt.

Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Herstel en Balanz kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IP-adres
  • Gezondheidsgegevens/medische gegevens

Waarom Herstel en Balanz gegevens nodig heeft

Herstel en Balanz verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Herstel en Balanz uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang Herstel en Balanz gegevens bewaart

Herstel en Balanz bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand.

Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen van 20 jaar.

Uw gegevens zullen niet worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Herstel en Balanz verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@herstelenbalanz.nl. Herstel en Balanz zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Herstel en Balanz bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen

Herstel en Balanz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Herstel en Balanz maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De website van Herstel en Balanz maakt gebruikt van cookies uitsluitend bedoelt voor website optimalisatie, bezoekers van de website kunnen niet achterhaald worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@herstelenbalanz.nl.